Taller de Famosos

Al taller de famosos comparem els famosos i mirem com eren abans i com són ara. Estudiem les seves biografies i entenem el seu context històric i cultural.

Anuncis

L’ Hort

Hem fet un hort on els alumnes desenvolupen competències tant curriculars com emocionals i socials. I gastronòmiques!! Tots esperem recollir els fruits del treball!!

 

 

El missatge de la setmana

Cada setmana la USEE envia un missatge a la resta d’ alumnes i profesors de l’ institut.
També  s’acostuma a utilitzar a les tuturies.

Presentació

QUÈ SIGNIFIQUEN LES SIGLES USEE?

Unitat de Suport a l’Educació Especial

QUÈ ÉS UNA USEE?

Les USEE són unitats de recursos (humans, tècnics i materials) que es faciliten als centres per ajudar en el procés de participació dels alumnes amb necessitats educatives especials a l’escolarització ordinària.

La comunitat educativa Catalana està caminant cap un model d’educació inclusiva, és a dir, una escola per a tothom, que no faci cap distinció per raó de procedència, color, sexe, llengua, religió, discapacitat, sobredotació, origen social o qualsevol altra condició.

UNA USEE A L’ I.E.S. Maremar